Том 29 № 2 (2022)

Рекомендовано до друку рішенням ученої ради Національної академії Державної прикордонної служби України від 14.02.2021, протокол №7

Опубліковано: 2022-08-05

Випуск

Статті