Том 36 № 1 (2024)

Рекомендовано до друку рішенням ученої ради Національної академії Державної прикордонної служби України від 22.02.2024, протокол №13

Опубліковано: 2024-03-31

Випуск

Статті