Том 17 № 2 (2019)

Рекомендовано до друку рішенням ученої ради Національної академії Державної прикордонної служби України від 26.03.2019, протокол № 11

Опубліковано: 2020-01-26

Випуск

Статті