Том 1 № 1 (2015)

Рекомендовано до друку рішенням ученої ради Національної академії Державної прикордонної служби України від 22.10.2015, протокол № 3

Опубліковано: 2021-06-13

Випуск