Том 73 № 4 (2014): Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія : педагогічні та психологічні науки

Рекомендовано до друку рішенням ученої ради Національної академії Державної прикордонної служби України від 28.11.2014, протокол № 11

Опубліковано: 2021-06-14

Випуск