Том 68 № 3 (2013): Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія : педагогічні та психологічні науки

Рекомендовано до друку рішенням ученої ради Національної академії Державної прикордонної служби України від 06.09.2013, протокол № 16

Опубліковано: 2021-06-14

Випуск