Том 57 (2011): Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія : педагогічні та психологічні науки

Рекомендовано до друку рішенням ученої ради Національної академії Державної прикордонної служби України від 23.02.2011, протокол № 8

Опубліковано: 2021-06-16

Випуск