Том 60 (2011): Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія : педагогічні та психологічні науки

Рекомендовано до друку рішенням ученої ради Національної академії Державної прикордонної служби України від 10.10.2011, протокол № 3

Опубліковано: 2021-06-16

Випуск