Том 54 (2010): Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія : педагогічні та психологічні науки

Рекомендовано до друку рішенням ученої ради Національної академії Державної прикордонної служби України від 09.07.2010, протокол № 13

Опубліковано: 2021-06-19

Випуск