Том 56 (2010): Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія : педагогічні та психологічні науки

Рекомендовано до друку рішенням ученої ради Національної академії Державної прикордонної служби України від 28.12.2010, протокол № 6

Опубліковано: 2021-06-19

Випуск