Том 48 № 1 (2009): Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія : педагогічні та психологічні науки

Рекомендовано до друку рішенням ученої ради Національної академії Державної прикордонної служби України від 25.02.2009, протокол № 7

Опубліковано: 2021-06-19

Випуск