Том 46 (2008): Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія : педагогічні та психологічні науки

Рекомендовано до друку рішенням ученої ради Національної академії Державної прикордонної служби України від 23.09.2008, протокол № 1

Опубліковано: 2021-06-19

Випуск