Том 41 (2007): Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія : педагогічні та психологічні науки

Рекомендовано до друку рішенням ученої ради Національної академії Державної прикордонної служби України від 26.09.2007, протокол № 1

Опубліковано: 2021-06-19

Випуск