Том 28 (2004): Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія : педагогічні та психологічні науки

Рекомендовано до друку рішенням ученої ради Національної академії Державної прикордонної служби України від 29.01.2004, протокол № 6

Опубліковано: 2021-06-19

Випуск