Вимоги до подання

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.

  1. Зміст статті відповідає проблематиці журналу.
  2. Стаття не була раніше опублікована, а також не подана на розгляд і публікацію до іншого журналу.
  3. Стаття містить всі структурні елементи (постановка проблеми, аналіз останніх досліджень і публікацій, мета, виклад основного матеріалу, висновки і перспективи подальших досліджень).
  4. Форматування виконано згідно вимог.
  5. Файл статті має бути поданий у форматі .doc/.docx

Керівництво для авторів

Назва документа UA EN Примітки
1. Вимоги до оформлення статей DOC DOC приклади оформлення статей див. у поточному опублікованому номері журналу
  Шаблон рукопису DOC DOC  
2. Керівництво з оформлення літератури ДСТУ APA основна бібліографія оформлюється за ДСТУ, транслітерована - за APA
3.  Приклади оформлення літератури DOC   оформлення різних видів джерел українською та англійською
4. Рекомендація експертів DOC   висновок завіряється гербовою печаткою закладу, в якому працює експерт
5. Акт наданих послуг DOC PDF шаблон і зразок оформлення акту