Редакційна колегія

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР

Волобуєва О. Ф., доктор психологічних наук, професор, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, м. Хмельницький, Україна

ЧЛЕНИ РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ

Смульсон М. Л., доктор психологічних наук, професор, дійсний член НАПН України, Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України, Київ, Україна

Щербан Т. Д., доктор психологічних наук, професор, Мукачівський державного університету, Мукачево, Україна

Литвинчук Л. М., доктор психологічних наук, старший науковий співробітник, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, м. Хмельницький, Україна

Томчук М. І., доктор психологічних наук, професор, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, м. Хмельницький, Україна

Олександренко К.В., доктор психологічних наук, доцент, Хмельницький національний університет, м. Хмельницький, Україна

Гергей Томаш, доктор математичних наук, професор, Лабораторія прикладної логіки, Будапешт, Угорщина