(1)
МостовийА. ОЦІНКА СТУПЕНЯ ВІДПОВІДНОСТІ РІШЕННЯ НАЧАЛЬНИКА ОРГАНУ ОХОРОНИ ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ ХАРАКТЕРУ ЗАГРОЗ НАЦІОНАЛЬНІЙ БЕЗПЕЦІ У ПРИКОРДОННІЙ СФЕРІ. 3 2020, 80, 118-137.