МостовийА. (2020). ОЦІНКА СТУПЕНЯ ВІДПОВІДНОСТІ РІШЕННЯ НАЧАЛЬНИКА ОРГАНУ ОХОРОНИ ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ ХАРАКТЕРУ ЗАГРОЗ НАЦІОНАЛЬНІЙ БЕЗПЕЦІ У ПРИКОРДОННІЙ СФЕРІ. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: військові та технічні науки, 80(2), 118-137. https://doi.org/10.32453/3.v80i2.194