МостовийА. ОЦІНКА СТУПЕНЯ ВІДПОВІДНОСТІ РІШЕННЯ НАЧАЛЬНИКА ОРГАНУ ОХОРОНИ ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ ХАРАКТЕРУ ЗАГРОЗ НАЦІОНАЛЬНІЙ БЕЗПЕЦІ У ПРИКОРДОННІЙ СФЕРІ. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: військові та технічні науки, v. 80, n. 2, p. 118-137, 23 Лют 2020.