МостовийА. «ОЦІНКА СТУПЕНЯ ВІДПОВІДНОСТІ РІШЕННЯ НАЧАЛЬНИКА ОРГАНУ ОХОРОНИ ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ ХАРАКТЕРУ ЗАГРОЗ НАЦІОНАЛЬНІЙ БЕЗПЕЦІ У ПРИКОРДОННІЙ СФЕРІ». Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: військові та технічні науки, вип. 80, вип. 2, Лютий 2020, с. 118-37, doi:10.32453/3.v80i2.194.