Галузь та проблематика

     

ISSN: 2617-9717 (Print) ISSN: 2617-9725 (Online) УДК 355/359:623
Наукова сфера: військові та технічні науки
Тематика: теоретичні та практичні дослідження проблем національної безпеки України, питання організації взаємодії органів Державної прикордонної служби зі Збройними силами України та іншими суб’єктами забезпечення національної безпеки держави під час охорони державного кордону в повсякденних умовах і при ускладненні обстановки, в особливий період та під час виконання завдань територіальної оборони з метою оборони держави та боротьби з тероризмом, теоретичні та експериментальні дослідження технічних засобів (озброєння, військова техніка, транспортні засоби, програмно-технічні комплекси, засоби зв’язку і телекомунікацій, інженерні засоби, логістика), створення і вдосконалення систем, комплексів, зразків агрегатів, нових фізичних принципів і технічних рішень, досягнень інших галузей науки і новітніх технологій.
Журнал внесено до "Переліку наукових фахових видань України" (Наказ Міністерства освіти і науки України №886 від 02.07.2020).
Науковому виданню присвоєно категорію «Б» у галузі військових та технічних наук, за спеціальностями – 251, 252, 253, 254, 255.
Періодичність публікації: Виходить 4 рази на рік
Засновник: Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького
Рік заснування: 2000