https://periodica.nadpsu.edu.ua/index.php/military_tech/issue/feed Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: військові та технічні науки 2021-09-14T18:29:55+00:00 Daria Arziantseva nadpsu_visnyk@ukr.net Open Journal Systems <p>Друковане наукове фахове видання, в якому публікуються наукові статті у галузі військових та технічних наук. Наукові дослідження охоплюють, але не обмежуються такими напрямками: теоретичні та практичні дослідження проблем національної безпеки України, питання організації взаємодії органів Державної прикордонної служби зі Збройними силами України та іншими суб’єктами забезпечення національної безпеки держави під час охорони державного кордону в повсякденних умовах і при ускладненні обстановки, в особливий період та під час виконання завдань територіальної оборони з метою оборони держави та боротьби з тероризмом, теоретичні та експериментальні дослідження технічних засобів (озброєння, військова техніка, транспортні засоби, програмно-технічні комплекси, засоби зв’язку і телекомунікацій, інженерні засоби, логістика), створення і вдосконалення систем, комплексів, зразків агрегатів, нових фізичних принципів і технічних рішень, досягнень інших галузей науки і новітніх технологій. <br>Журнал внесено до "<a href="https://mon.gov.ua/ua/nauka/nauka/atestaciya-kadriv-vishoyi-kvalifikaciyi/naukovi-fahovi-vidannya">Переліку наукових фахових видань України</a>" (Наказ Міністерства освіти і науки України №886 від 02.07.2020). <br>Науковому виданню присвоєно <a href="http://nfv.ukrintei.ua/view/5b1925e27847426a2d0ab3b0">категорію «Б»</a> у галузі військових і технічних наук, за спеціальностями – 251, 252, 253, 254, 255.</p> https://periodica.nadpsu.edu.ua/index.php/military_tech/article/view/797 ВИПУСК 2021-09-14T18:29:55+00:00 Редакція журналу nauka.nadpsu@gmail.com 2021-09-12T00:00:00+00:00 Авторське право (c) 2021 Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: військові та технічні науки https://periodica.nadpsu.edu.ua/index.php/military_tech/article/view/798 ТИТУЛ 2021-09-14T18:29:55+00:00 Редакція журналу nauka.nadpsu@gmail.com <p>Титул і вихідні дані</p> 2021-09-12T00:00:00+00:00 Авторське право (c) 2021 Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: військові та технічні науки https://periodica.nadpsu.edu.ua/index.php/military_tech/article/view/799 ЗМІСТ 2021-09-14T18:29:54+00:00 Редакція журналу nauka.nadpsu@gmail.com <p>Зміст</p> 2021-09-12T00:00:00+00:00 Авторське право (c) 2021 Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: військові та технічні науки https://periodica.nadpsu.edu.ua/index.php/military_tech/article/view/800 МЕТОДИКА ОЦІНЮВАННЯ МОЖЛИВОСТІ ВИКОНАТИ БОЙОВЕ ЗАВДАННЯ ПОХІДНОЮ ОХОРОНОЮ ЩОДО НЕДОПУЩЕННЯ РАПТОВОГО НАПАДУ ПРОТИВНИКА НА ГОЛОВНІ СИЛИ ПІД ЧАС ЗДІЙСНЕННЯ МАРШУ ПІДРОЗДІЛОМ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ 2021-09-14T18:29:54+00:00 Валерій Власюк vlasyukvv1986@gmail.com Олексій Гасан aleksey.gasan@gmail.com <p>Наведено методику, застосування якої може дозволити розробляти рекомендації командирам підрозділів Національної гвардії України та інших військових формувань щодо оцінювання та досягнення прогнозованої можливості успішного виконання бойових завдань з розвідки похідною охороною для недопущення раптового нападу противника на колону головних сил під час здійснення маршу. У роботі було прийнято та наведено систему гіпотез і допущень, яка визначає рамки та обмеження проведеного дослідження відносно реальних умов здійснення маршу колоною головних сил та дій похідної охорони підрозділу Національної гвардії України.<br>Послідовне застосування методики та отримані результати моделювання можливо використовувати для розроблення рекомендацій командирам підрозділів Національної гвардії України та інших<br>військових формувань для досягнення встановленої прогнозованої можливості виконати бойове завдання похідною охороною щодо недопущення раптового нападу противника на головні сили колони, що охороняються.<br>Для застосування методики передбачено шість етапів. На першому кроці здійснюють збирання та обробку початкових даних, необхідних для отримання шуканої оцінки ймовірності успішного виконання бойового завдання з розвідки похідною охороною підрозділу під час здійснення маршу. З другого по п’ятий крок відбувається оцінювання шуканих проміжних ймовірностей. На шостому кроці<br>виникає можливість формувати рекомендації командирам підрозділу та органу розвідки щодо недопущення раптового нападу на головні сили колони під час здійснення маршу.<br>Рекомендації ґрунтуються на тактико-технічних характеристиках одиниць озброєння, військової техніки, засобів ведення розвідки, що наявні у підрозділах Національної гвардії України та можуть бути поширені для застосування іншими військовими формуваннями.<br>Оцінки шуканих значень ймовірностей можливо отримати за допомогою застосування відомих та апробованих підходів математичного моделювання військових дій. Оцінку вірогідності та адекватності отриманих результатів моделювання, рекомендацій може бути проведено шляхом порівняння теоретичних розрахунків з уже відомими результатами виконання бойових завдань на Сході України підрозділами Національної гвардії України та іншими військовими формуваннями, що накопичено у відповідних відомостях та донесеннях.&nbsp;</p> 2021-09-12T00:00:00+00:00 Авторське право (c) 2021 Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: військові та технічні науки https://periodica.nadpsu.edu.ua/index.php/military_tech/article/view/801 РЕКОМЕНДАЦІЇ ШТАБАМ ОРГАНІВ ОХОРОНИ ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ ЩОДО ОЦІНКИ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ЗАГРОЗ ЗА НАПРЯМКАМИ КОНТРАБАНДНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ПУНКТАХ ПРОПУСКУ НА КОРДОНАХ З КРАЇНАМИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ 2021-09-14T18:29:54+00:00 Віктор Березюк viktor.bereziuk@gmail.com Максим Токарчук tok_maximus@ukr.net Вадим Бойко vadim.vadyan84@gmail.com Віктор Колесніков victorkoless87@gmail.com <p>У статті проаналізовано нормативно-правові дефініції процесу контрабандної діяльності та оглядової роботи в пунктах пропуску через державний кордон, проблеми, що виникають в процесі її проведення. В умовах активізації ризиків на державному кордоні постає нагальна потреба в оцінці актуальних та потенційних загроз та їх прогнозуванні на певний період з метою своєчасної протидії їм навіть в мовах відсутності достатньої кількості сил та засобів. Прогнозування – процес складний та трудомісткий для будь-якої організації, тому початковим етапом процесу прогнозування є ідентифікація потреби в прогнозній інформації. На цьому етапі необхідно дати відповідь на питання: “Для чого потрібний цей прогноз? Яким чином він буде використаним для підготовки та прийняття рішення на відповідному рівні управління?” Саме тому було проведено ідентифікацію учасників процесу прогнозування: суб’єкта, замовника та користувача. Суб’єкт прогнозування – це організація, структурний підрозділ, що здійснює розробку прогнозу. В нашому випадку – це інформаційно-аналітичний&nbsp;відділ органу охорони державного кордону. Замовник прогнозу – організація, структурний підрозділ або окрема посадова особа, що ставить завдання на розробку прогнозу. В органі охорони державного кордону – це штаб і начальник штабу відповідно. Користувач прогнозу – організація, структурний підрозділ або посадова особа, що використовують результати у своїй діяльності. В окремих випадках користувачами прогнозу може бути й замовник. Користувачами прогнозу є як прикордонні підрозділи, так і штаб органу охорони державного кордону. З метою оцінки та прогнозування загроз за напрямками контрабандної діяльності було проведено статистичний аналіз результатів оперативно-службової діяльності в пунктах пропуску через державний кордон з країнами-членами Європейського Союзу та за допомогою спрощеного методу прогнозування, екстраполяції, було визначено тенденції у видах протиправної діяльності у середньостроковій перспективі на період 2021–2022 рр. Застосування екстраполяції для прогнозування базувалося на припущенні, що характер динаміки, тобто певна закономірність (тенденція) зміни досліджуваного явища, яка мала місце для певного проміжок часу в минулому збережеться на обмеженому відрізку в майбутньому. Статистичний аналіз ґрунтувався на відомостях аналітичних зведень про обставини на державному кордоні та результатів оперативно-службової діяльності Державної прикордонної служби України у період з 2012 до 2020 рр. Оцінка та прогнозування здійснювалось відносно лише одного з видів контрабандної діяльності – контрабанди зброї, решту можливо буде визначити за аналогічною методикою. Використання кількісного та якісного прогнозування показників контрабандної діяльності разом із залученням висококваліфікованого персоналу, сучасних технічних засобів огляду, службових собак цілком здатне підвищити ефективність виявлення в ППр предметів та матеріалів, заборонених до ввезення/вивезення в/з Україну(и).</p> 2021-09-12T00:00:00+00:00 Авторське право (c) 2021 Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: військові та технічні науки https://periodica.nadpsu.edu.ua/index.php/military_tech/article/view/802 ОБҐРУНТУВАННЯ НЕОБХІДНОСТІ РОЗРОБКИ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОГО АПАРАТУ ОЦІНКИ СПРОМОЖНОСТІ ЛІНІЙНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ПРОТИДІЯТИ ЗБРОЙНИМ ПРОВОКАЦІЯМ НА ДЕРЖАВНОМУ КОРДОНІ 2021-09-14T18:29:53+00:00 Олександр Луцький Alex_Lutsky@ukr.net Дмитро Третяк tretiak180187@ukr.net <p>Стаття присвячена обґрунтуванню того, що країни-агресори, як правило, використовують збройні провокації в прикордонних районах для подальшого розвитку різних сценаріїв, які можуть мати як повномасштабне воєнне, так і політичне продовження. Доведено, що передувати реалізації таким планам буде накопичення розвідданих щодо військових формувань у прикордонних районах “держави-жертви”, уточнення можливостей інфраструктури, можливості сил реагування тощо. Крім зазначених моментів, на думку авторів, країна-агресор буде реалізовувати прикордонні збройні провокації (воєнні, цивільні) або з метою перевірки боєготовності як сил прикриття державного кордону, так і сил реагування (для вивчення часових параметрів, потенційних можливостей сил і засобів тощо), або для розпалу повномасштабного застосування військової сили. Представлено історичні факти, коли держави-агресори розпочинали свої загарбницькі дії на основі провокацій. Акцентовано на тому, що перед початком реалізації будь-якої військової провокації країна-агресор акумулює необхідний військовий потенціал у своїх прикордонних районах або районах, з яких в короткий термін необхідні сили та засоби можуть бути переміщені в заданий район дій. З урахуванням наведеного прикладу щодо кількості зосередження сил і засобів збройних сил Російської Федерації напроти ділянки відповідальності відділу прикордонної служби “Велика Писарівка” Сумського прикордонного загону існує ймовірність проведення противником у районі відповідальності вказаного відділу збройної провокації. З логічних висновків обґрунтовано об’єктивну потребу в розробці науково-методичного апарату оцінки спроможності лінійних підрозділів (ВПС) протидіяти збройним провокаціям на державному кордоні.</p> 2021-09-12T00:00:00+00:00 Авторське право (c) 2021 Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: військові та технічні науки https://periodica.nadpsu.edu.ua/index.php/military_tech/article/view/803 НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ДІЙ ПРИКОРДОННИХ НАРЯДІВ У РІЗНИХ УМОВАХ ОБСТАНОВКИ 2021-09-14T18:29:53+00:00 Володимир Нікіфоренко vlnikadpsu@ukr.net <p>У статті на основі практики несення служби прикордонних нарядів у різних умовах обстановки надано рекомендації щодо дій складу прикордонного наряду, а саме під час перевірки документів у осіб, які перебувають у контрольованому прикордонному районі. Звертається увага на те, що професійна специфіка, коло необхідних прикордоннику професійних знань, умінь та навичок надзвичайно розширилися, і вимоги до належного рівня їх виконання стали жорсткішими. Це потребує високої комунікативної компетенції, умінь вирішувати конфліктні та інші проблемні ситуації. Опанування прикордонниками сучасних способів і прийомів дій у різних умовах обстановки дає можливість більш якісно, ефективно та, насамперед, безпечно виконувати завдання з охорони державного кордону. Пропонується тактика взаємодії наряду в складі двох-трьох прикордонників під час перевірки документів у ймовірного правопорушника. Виокремлено оптимальну тактику поведінки складу прикордонного наряду для конкретного правопорушення, що дозволить забезпечити належний рівень особистої безпеки прикордонного наряду.</p> 2021-09-12T00:00:00+00:00 Авторське право (c) 2021 Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: військові та технічні науки https://periodica.nadpsu.edu.ua/index.php/military_tech/article/view/804 КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ СУЧАСНОЇ МОДЕЛІ БОЙОВОЇ ПІДГОТОВКИ У СУХОПУТНИХ ВІЙСЬКАХ НА ОСНОВІ СТАНДАРТІВ НАТО 2021-09-14T18:29:53+00:00 Сергій Радзіковський radzik_serg@ukr.net <p>У статті викладено погляди на концептуальні засади запровадження сучасної моделі бойової підготовки у військових частинах (підрозділах) Сухопутних військ Збройних Сил України шляхом адаптації стандартів НАТО, які слід вдумливо використовувати в ході підготовки військових формувань до виконання завдань за призначенням. Запропонована модель підготовки передбачає принципово інший підхід як до процесу навчання військ (сил), так і до системи їх оцінювання, що полягає в пріоритетному вирішенні завдань бойової підготовки, їх цільовому фінансуванні та матеріально-технічному забезпеченні. Продумана організація та беззаперечне виконання заходів бойової підготовки у Сухопутних військах повинно стати основним змістом повсякденної життєдіяльності військових колективів. Стаття має на меті обґрунтування необхідності запровадження сучасної моделі бойової підготовки у Сухопутних військах як дієвого та вкрай важливого інструменту стримування противника та відсічі можливій широкомасштабній збройній агресії проти України. Запровадження сучасної моделі бойової підготовки передбачає єдині підходи до основ організації системи підготовки військ (сил), а також вимоги до планування та проведення навчальних заходів. Процес бойового навчання організовується відповідно до визначених військовим частинам (підрозділам) завдань, з урахуванням досягнутого ними рівня навченості та переліків бойових спроможностей для набуття (нарощування, підтримання) протягом періоду навчання і реальних обсягів ресурсного забезпечення, виділеного на проведення заходів підготовки, а також набутого бойового досвіду та досвіду проведення сумісної підготовки з військовими формуваннями країн – членів НАТО. Основною вимогою щодо організації бойової підготовки є творчий підхід, уникнення шаблонності під час навчання форм і способів ведення маневрених бойових дій з урахуванням обстановки та тактики дій противника, спрямування зусиль на поліпшення фахової майстерності особового складу, ефективне використання підлеглими озброєння та військової техніки, досягнення перемоги з найменшими втратами у силах, засобах і ресурсах.</p> 2021-09-12T00:00:00+00:00 Авторське право (c) 2021 Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: військові та технічні науки https://periodica.nadpsu.edu.ua/index.php/military_tech/article/view/805 КОНТЕНТ-АНАЛІЗ УРОКІВ ЗБРОЙНОГО КОНФЛІКТУ В НАГІРНОМУ КАРАБАСІ ЩОДО ВОГНЕВОЇ ПІДТРИМКИ ВІЙСЬКОВИХ ФОРМУВАНЬ АЗЕРБАЙДЖАНУ В НАСТУПАЛЬНИХ ДІЯХ 2021-09-14T18:29:52+00:00 Юрій Репіло iuriirepilo@gmail.com Олег Головченко golovchenko19850306@gmail.com Олексій Іщенко ssalex13@ukr.net <p>Здобуті уроки застосування військ (сил) у збройних конфліктах останнього десятиріччя показують, що актуальним науковим завданням воєнної науки в цілому та військового управління зокрема є дослідження ведення наступальних дій у сучасних умовах ведення збройної боротьби. Водночас контент-аналіз ведення збройної боротьби протиборчими сторонами в ході збройного конфлікту в Нагірному Карабасі восени 2020 року показав, що вирішальним чинником виконання завдань загальновійськовими формуваннями в наступальних діях залишається ретельно спланована та вчасно реалізована їх вогнева підтримка. Метою статті є висвітлення результатів контент-аналізу змісту джерел із пошукової системи “Google” здобутих уроків збройного конфлікту в Нагірному Карабасі щодо вогневої підтримки військових формувань Азербайджану в наступальних діях. Результати аналізу ведення контрнаступальної операції “Залізний кулак” показали, що головним засобом вогневої підтримки загальновійськових формувань Азербайджану в наступальних діях були безпілотні літальні апарати та артилерійські підрозділи. Обсяг завдань вогневої підтримки військових формувань Азербайджану в таких діях, що був покладений на артилерійські підрозділи, становив 35…45 % від загального. Передусім це пов’язано з тим, що для досягнення мети вогневої підтримки разом з артилерією застосовувалися боєприпаси, що баражують, та безпілотні літальні апарати. Одночасно, попри кількісну та якісну перевагу в силах і засобах вогневої підтримки, темп наступу протягом перших п’яти – шести діб становив 1…1,5 км на добу. Живучості артилерії як основного засобу вогневої підтримки під час атаки (прориву) позицій (оборонних рубежів) було досягнуто завдяки постійному маневруванню з метою зміни вогневих позицій. Тобто уроки збройного конфлікту в Нагірному Карабасі свідчать, що наступ залишається основним видом воєнних дій для досягнення мети збройної боротьби. Артилерійські підрозділи залишаються головними військовими формуваннями, які здатні забезпечити цілодобову результативну вогневу підтримку військових формувань у наступальних діях. Виконання завдання завоювання та утримання вогневої переваги може здійснюватися протягом декількох днів, а прорив оборонних рубежів у сучасних збройних конфліктах триватиме декілька тижнів.</p> 2021-09-12T00:00:00+00:00 Авторське право (c) 2021 Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: військові та технічні науки https://periodica.nadpsu.edu.ua/index.php/military_tech/article/view/806 СПЕЦИФІЧНІ АСПЕКТИ ВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНОВІЙСЬКОВОГО БОЮ В РАЙОНІ РОЗМІЩЕННЯ ПІДЗЕМНИХ ОБ’ЄКТІВ, ЯКІ ВПЛИВАЮТЬ НА УМОВИ ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ ПІДРОЗДІЛАМИ, ТА ОСОБЛИВОСТІ ДІЙ У ПІДЗЕМНОМУ СЕРЕДОВИЩІ 2021-09-14T18:29:52+00:00 Володимир Суслов vovasuslov@gmail.com Ярослав Король yaroskorol@ukr.net Валерій Осипенко osipenko47@ukr.net <p>Досвід світових та локальних війн, збройних конфліктів та антитерористичних операцій свідчить про те, що середовище, у якому ведеться загальновійськовий бій, на додаток до наземно-повітряної складової доволі часто має підземні складові – об’єкти штучного та природного походження, розташовані нижче рівня земної поверхні в районі ведення дій. Також відомим і доведеним на практиці є той факт, що якісна, всебічна та завчасна підготовка підрозділів до майбутніх дій є чи не найважливішою умовою успішного виконання ними покладених на них завдань. Попри очевидну важливість комплексної готовності та спроможності військових підрозділів до дій у складних умовах сучасного загальновійськового бою, деякі питання бойової підготовки вважаються непріоритетними та залишаються недостатньо вивченими. Одним із таких питань можна вважати підготовку підрозділів до виконання завдань в обставинах, які вимагають ефективно діяти не лише над поверхнею землі, але й в об’єктах під землею, тобто вести бій у середовищі, підземну складову якого не можна ігнорувати. Стаття має на меті привернути увагу дослідників воєнного мистецтва до проблем організації та ведення сучасного загальновійськового бою, його складного характеру, який не виключає необхідності та можливості діяти у підземному просторі. У статті розглянуті окремі питання впливу підземного середовища на воєнні дії тактичного рівня, надаються рекомендації командирам підрозділів щодо організації та ведення бою у середовищі із підземною складовою. На основі тактичних прийомів, які використовуються у збройних силах провідних країн світу, наводяться приклади типових бойових завдань для військовослужбовців різних спеціальностей, сформульовані поради щодо практичного застосування озброєння та військової&nbsp;техніки, надаються пропозиції щодо обладнання, наявність якого в особового складу є бажаною під час виконання завдань під землею. Обґрунтовано потребу у залученні сил і засобів різних родів військ, наголошено на складності організації та підтримання безперервного й надійного управління підрозділами, а також взаємодії між ними та ін.</p> 2021-09-12T00:00:00+00:00 Авторське право (c) 2021 Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: військові та технічні науки https://periodica.nadpsu.edu.ua/index.php/military_tech/article/view/807 ЕВОЛЮЦІЯ ОСНОВНИХ ПРОБЛЕМ ПРОТИДІЇ ВІЙСЬКОВИМИ ЗАСОБАМИ “ГІБРИДНІЙ” АГРЕСІЇ З БОКУ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ 2021-09-14T18:29:51+00:00 Василь Телелим telelim_1@ukr.net Борис Олексієнко nauka.nadpsu@gmail.com Володимир Кириленко kirilenko09@ukr.net <p>У статті розглянуто основні визначення (поняття) і сутність протидії “гібридній” агресії з боку Російської Федерації (РФ) проти України як в загальному плані, так і військовими засобами, її основні уроки. Показано, що заходи протидії “гібридній2 агресії в Україні у своєму розвитку пройшли досить складний і неоднозначний шлях від абсолютного їх несприйняття не лише керівництвом держави, але і переважною більшістю українського суспільства у зв’язку зі сліпою вірою у політичну порядність кремлівських політиків, вірність їх взятим на себе міжнародним зобов’язанням стосовно гарантування Україні незалежності, суверенітету та територіальної цілісності в обмін на майже безкоштовну передачу Росії третього у світі за розміром ядерного потенціалу, і аж до безкомпромісного збройного протистояння із російськими найманцями та їх посібниками на Сході України. У статті розкриваються основні етапи протидії російській “гібридній” агресії у всіх її основних сферах, надається їх змістовне наповнення, показана еволюція нарощування заходів протидії, але водночас особлива увага приділена протидії військовими засобами, тобто головним чином у процесі підготовки та участі військових формувань сил оборони сектору безпеки й оборони України спочатку в антитерористичній операції, а згодом – і в операції Об’єднаних сил. Зважаючи на значний діапазон завдань протидії російській “гібридній” агресії військовими засобами, наведено й основні можливі форми застосування сил оборони в різних умовах оперативної обстановки в процесі бойових дій.</p> 2021-09-12T00:00:00+00:00 Авторське право (c) 2021 Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: військові та технічні науки https://periodica.nadpsu.edu.ua/index.php/military_tech/article/view/808 ОБҐРУНТУВАННЯ РОБОТИ АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ МІНУВАННЯ 2021-09-14T18:29:51+00:00 Сергій Голушко golyshko17@gmail.com Сергій Позігун s.pozigun@yahoo.com Назар Маліновський nosikmore@ukr.net Олександр Прищепа anatolich0966@i.ua <p>Особливістю сучасних бойових дій, завдяки високій мобільності військ, є стрімкі висування із глибини, можливість створювання в короткий час переваги на необхідних напрямках, підтримання постійної напруги під час ведення різних бойових дій та зберігання ініціативи, здійснення необхідних та своєчасних маневрів силами та засобами, проведення глибоких ударів і рейдових дій, організація осередків бойових дій у глибині бойових порядків противника, швидкій перехід до надійної оборони із забезпеченням її високої стійкості та активності. Для обмеження здійснення маневру військ противника, порушення запланованої діяльності його об’єктів, нанесення йому втрат мінно-вибуховими загородженнями й створення сприятливих для його ефективного ураження іншими вогневими засобами застосовується дистанційне мінування. Дистанційне мінування, здійснюючи моральний та психологічний вплив на противника, сприяє сковуванню його дій, нанесенню втрат у живій силі та військовій техніці, а при кількаразовому застосуванні по одному й тому же об’єкту чи підрозділах противника може призвести до його виснаження і відмови від задуму дій. Висока ефективність дистанційного мінування досягається всебічною розвідкою противника і місцевості, вибором найбільш доцільного типу мін, часу і місця встановлення мінних полів, управлінням режимами мінуванням, швидким доведенням завдань до виконавців та організацією тісної взаємодії з підрозділами, в інтересах яких застосовується дистанційне мінування. Дистанційне встановлення мінних полів здійснюється з використанням різноманітних прийомів та способів мінування, які залежать від тактики дій частин та підрозділів авіації ракетних військ і артилерії та підрозділів інженерних військ при виконанні ними бойових завдань. У статті описано роботу системи управління мінування, яка буде використовуватися на мінних загороджувачах вітчизняних зразків, та спосіб покращення управління мінування. Результатами цієї роботи буде використання комп’ютерних систем в управлінні та контролі дистанційного мінування.</p> 2021-09-12T00:00:00+00:00 Авторське право (c) 2021 Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: військові та технічні науки https://periodica.nadpsu.edu.ua/index.php/military_tech/article/view/809 МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО КОНТЕНТУ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ АВТОМАТИЗОВАНИХ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНИХ СИСТЕМ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ ПІДРОЗДІЛАМИ КРИМІНАЛЬНОГО АНАЛІЗУ 2021-09-14T18:29:51+00:00 Ольга Кіреєва nauka.nadpsu@gmail.com Віктор Мальчевський pavlovuch_87@ukr.net <p>У науковій статті розроблено алгоритм і методику формування інформаційного контенту із використанням автоматизованих інформаційно-аналітичних систем та інформаційних ресурсів. Систематизовано джерела інформації серед автоматизованих інформаційно-аналітичних систем та інформаційних ресурсів, які використовують у діяльності підрозділи кримінального аналізу прикордонного загону. Визначено ступінь значущості інформаційного контенту для виконання завдань підрозділами кримінального аналізу та основні складові інформаційного контенту, що наповнюються інформацією із використанням інформаційно-аналітичних систем та інформаційних ресурсів. Обґрунтовано низку показників, зокрема коефіцієнти важливості джерела інформації та їх можливість забезпечувати інформацією. Адаптовано удосконалений інструментарій оцінювання вірогідності інформації до розробленої методики з урахуванням повсякденних умов та умов раптово виниклих завдань. Для оцінки ймовірності своєчасного формування інформаційного контенту використано показник оперативності. Подано порядок формування складу інформаційного контенту. Новизна методики формування інформаційного контенту із використанням автоматизованих інформаційно-аналітичних систем та інформаційних ресурсів полягає у комбінованому використанні розроблених та відомих часткових показників та критеріїв для формування найбільш доцільного варіанта інформаційного контенту, який спрямовано на підвищення ефективності виконання завдань, що визначає старший начальник підрозділам кримінального аналізу. Створений із застосуванням розробленої методики інформаційний контент дозволяє забезпечити інформацію з необхідними показниками вірогідності та впродовж часу, який не перевищує припустимий період. Використання розробленої методики має важливе практичне значення для проведення аналітичних досліджень у формі оперативного та ситуаційного кримінального аналізу. Зазначено, що у подальших наукових дослідженнях доцільно розробити методичні рекомендації щодо застосування розробленої методики в діяльності підрозділів кримінального аналізу.</p> 2021-09-12T00:00:00+00:00 Авторське право (c) 2021 Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: військові та технічні науки https://periodica.nadpsu.edu.ua/index.php/military_tech/article/view/810 АНАЛІЗ ХАРАКТЕРИСТИК ІСНУЮЧИХ ТА ПЕРСПЕКТИВНИХ ДОППЛЕРІВСЬКИХ РАДАРНИХ СИСТЕМ ЗОВНІШНЬОТРАЄКТОРНИХ ВИМІРЮВАНЬ 2021-09-14T18:29:48+00:00 Володимир Ляшенко vladimir.lyashenko.67@ukr.net Микола Лисий lisiy3152@ukr.net Олег Воробйов oleg33377@ukr.net Владлен Кузнецов vladlen0156@gmail.com Олександр Юла aleksandr-yula@ukr.net <p>У статті проведено аналіз чинних та перспективних допплерівських радарних систем (ДРС), їх основних характеристик, а також тактико-технічних характеристик сучасних радіолокаційних станцій (РЛС) вітчизняного та закордонного виробництва встановлено, що у сучасних РЛС для вирішення завдань виявлення і супроводу різноманітних цілей, рухомих зі швидкостями від нульової (завислий вертоліт) до 5 Махів (від артилерійського снаряда до балістичних ракет), широке застосування знаходять як прості монохроматичні синусоїдальні й імпульсні зондуючі сигнали різної тривалості, так і складні пачкові широкосмугові сигнали з лінійною і нелінійною внутрішньоімпульсною частотною модуляцією і змінним періодом повторення або фазоманіпульовані імпульсні, шумові і шумоподібні сигнали з використанням різних кодових послідовностей. У статті визначено, що для подальшого визначення просторових координат і параметрів руху об’єкта можуть застосовуватися різні за призначенням РЛС та їх модернізації, а для підвищення ефективності таких вимірів використовуватися методи спільної обробки отримуваної від них інформації, що потребує проведення додаткових досліджень. Проте найефективніші результати в межах необхідних для проведення випробувань зразків озброєння та військової техніки згідно з вимогами до вимірювальних даних, можуть бути отримані лише за допомогою спеціально розроблених радіолокаційних станцій траєкторних вимірювань на основі допплеровського ефекту.</p> 2021-09-12T10:47:02+00:00 Авторське право (c) 2021 Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: військові та технічні науки https://periodica.nadpsu.edu.ua/index.php/military_tech/article/view/811 МОНІТОРИНГ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ ДЛЯ ЗБІЛЬШЕННЯ РЕСУРСУ ШИН 2021-09-14T18:29:50+00:00 Володимир Мазанов mazanov.vg@gmail.com <p>Використання автомобільного транспорту сьогодні є найбільш затребуваним видом доставляння вантажів і особового складу підрозділів Національної гвардії Україні. Знизити витрати на шини можна збільшенням показників її довговічності, на які впливає безліч факторів. Ці чинники можна виділити у дві групи: керовані й некеровані. Керовані фактори – це фактори, на які можна впливати для управління ресурсом шин, до них&nbsp;належать: тиск в шині, дисбаланс (статичний і динамічний), стан підвіски, навантаження на автомобіль, швидкість руху і майстерність водіння. До некерованих належать: дорожні й природно-кліматичні&nbsp;умови, а також умови руху. Проблема контролю тиску в шинах викликана відсутністю нормативних документів, що регламентують в обов’язковому порядку здійснювати безперервний контроль за тиском в шинах, а також відсутністю рекомендацій щодо використання методів контролю. Регресивні моделі для кожного маршруту дозволять прогнозувати залишкову глибину протектора шини залежно від поєднання експлуатаційних факторів для кожного конкретного маршруту: тиск повітря в шині й вагове навантаження на шину. Основні дослідження присвячені розробці способу для управління ресурсом шин на основі використання систем моніторингу керованих факторів впливу на ресурс шин на міжмуніципальних і міжрегіональних маршрутах в умовах України. Створювані регресивні моделі для кожного розглянутого маршруту дозволять прогнозувати залишкову глибину протектора шини залежно від поєднання експлуатаційних факторів для кожного конкретного маршруту: тиск повітря в шині і вагова навантаження на шину. Розроблена модель і методика дозволять керувати ресурсом шин, проводити планово-попереджувальні дії з урахуванням фактичного стану на основі даних моніторингу і, як наслідок, знизити експлуатаційні витрати на шини й паливо, підвищити безпеку руху і зменшити негативний вплив на навколишнє середовище.</p> 2021-09-12T00:00:00+00:00 Авторське право (c) 2021 Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: військові та технічні науки https://periodica.nadpsu.edu.ua/index.php/military_tech/article/view/812 АЛГЕБРА ПРЕДИКАТІВ ЯК ОСНОВА ЛОГІСТИЧНО-ІНФОРМАЦІЙНИХ МОДЕЛЕЙ У СИСТЕМІ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ЛОГІСТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 2021-09-14T18:29:50+00:00 Іван Мартинюк ivanmartyn@i.ua Олена Стаднічук stadnichyk-o@ukr.net Сергій Петрухін s_petruhin@ukr.net <p>У статті розглядається управління процесами, що є складовою логістичного забезпечення ЗС України. Як правило, вони частково структуровані, без чіткої взаємодії з іншими складовими та потребують прийняття складних рішень. Відповідно, на сьогодні розробка математичного забезпечення (моделей, методів, алгоритмів) системи підтримки прийняття рішень у логістичному забезпеченні потреб ЗС України, що враховують відповідні завдання та особливості ведення операцій, є потрібною, а їх впровадження – актуальним завданням. Матеріали статті передбачають можливість удосконалення системи логістичного забезпечення ЗС України шляхом&nbsp;розробки та впровадження логістично-інформаційних моделей системи підтримки прийняття рішень на основі алгебри предикатів. Проаналізовано наукові досягнення у галузі логістики, стан та сучасні погляди на питання логістичного забезпечення збройних сил в Україні та країн-членів НАТО. Запропоновано для розробки логістично-інформаційної моделі системи підтримки прийняття рішень використовувати функціонально-структурний підхід та метод компараторної ідентифікації, що дозволить перейти до єдиної математичної моделі ефективного інформаційного забезпечення особі, що приймає рішення. Рекомендовано застосування багатовимірної моделі зберігання та представлення інформації під час роботи з логістично-інформаційними системами, що дозволить забезпечити визначення всіх ієрархічних складових кожної з підсистем єдиної системи логістики Збройних Сил України. У результаті роботи таких моделей формується раціональний, обґрунтовано визначений вектор логістичного стану до конкретного об'єкта, процесів логістичного забезпечення чи ситуації, що склалась з врахуванням усіх впливів факторів зовнішньої й внутрішньої дії на кожний окремий елемент об’єкта спостереження і надається інформація особам, що приймають рішення. Здійснення інформаційно-аналітичної підтримки особам, які приймають рішення у галузі логістики має відбуватись завдяки наданню таким особам всебічної, необхідної та достатньої інформації для прийняття ефективного управлінського рішення щодо перебігу процесів у системі логістичного забезпечення, впливу внутрішніх і зовнішніх факторів, зворотних зв’язків системи логістично-інформаційних моделей. Представлення даних на основі логістично-інформаційних систем стає перспективним підходом щодо оптимізації управлінського рішення урегулювання відносин між різноплановими процесами логістичного забезпечення.</p> 2021-09-12T00:00:00+00:00 Авторське право (c) 2021 Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: військові та технічні науки https://periodica.nadpsu.edu.ua/index.php/military_tech/article/view/813 ОБҐРУНТУВАННЯ ПІДХОДІВ ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ РЕСУРСУ ВІЙСЬКОВИХ МАШИН ЗА ДОПОМОГОЮ МАГНІТНИХ ПОЛІВ 2021-09-14T18:29:49+00:00 Вадим Сівак vadimsivak@gmail.com Олег Воробйов oleg33377@ukr.net Ігор Власов Viasov-Igor-69@ukr.net Вікторія Воробйова vikavorobyova2@ukr.net <p>Підвищення ресурсу технічних систем, у тому числі й військових машин в сучасних умовах стає все більш актуальним. Це пов’язано з наявністю у складі ЗС України досить великої частки техніки, що вичерпала свій ресурс та, необхідністю підвищення ресурсу для перспективних зразків машин і тих, що нещодавно поставлені у війська. З метою розв'язання цих проблем визначені фактори, які суттєво впливають на функціонування систем живлення та змащування двигунів і взагалі на технічний стан військових машин та технічних систем. На основі визначених факторів запропоновані підходи щодо підвищення ресурсу військових машин за допомогою магнітних полів. На погляд авторів, найбільш доцільно застосовувати магнітні поля в системах змащування транспортних засобів військового призначення у відстійниках під час очищення змащувальних, охолоджувальних і робочих рідин (масла в гідроприводах). Це пояснюється порівняно невеликою кількістю рідин у відповідних системах військових транспортних машин та відповідно малими робочими об’ємами апаратів очищення (фільтри, циклони, відстійники), у яких є можливість вмонтувати джерело магнітного поля. Використовуючи останні здобутки у галузі досліджень процесів кінетики коагуляції феромагнітних частинок в магнітному полі, встановлені основні закономірності впливу магнітного поля на змащувальні та робочі матеріали запропоновано порядок розрахунку обґрунтування основних параметрів до проєктування електромагнітних фільтрів у системах живлення та змащування двигунів військових машин. Запропоновані моделі можуть бути використані для розробки технологій і технологічного обладнання очищення газів і рідини, що містять феромагнітні компоненти. У матеріалах статті встановлені основні закономірності впливу магнітного поля на змащувальні та робочі матеріали та визначені основні підходи (порядок розрахунку) для обґрунтування основних параметрів до проєктування електромагнітних фільтрів в системах живлення та змащування двигунів транспортних засобів військового призначення. Це дозволить надалі шляхом очищення робочої рідини в системах гідроприводу машин, мастила в системах змащування двигунів, повітря в системах живлення повітрям від феромагнітних частинок та забруднень, що значно зменшить знос поверхонь в трибосистемах транспортних засобів військового призначення і підвищить загальний ресурс приведених технічних засобів.</p> 2021-09-12T00:00:00+00:00 Авторське право (c) 2021 Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: військові та технічні науки https://periodica.nadpsu.edu.ua/index.php/military_tech/article/view/814 ПОРІВНЯННЯ ЕНЕРГЕТИЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ВПЛИВУ СУЧАСНОЇ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОЇ ЗБРОЇ І КРИТЕРІЇВ СТІЙКОСТІ ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ ТА РАДІОЕЛЕКТРОННОЇ АПАРАТУРИ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ ЛОГІСТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 2021-09-14T18:29:49+00:00 Вадим Сівак vadimsivak@gmail.com Олег Воробйов oleg33377@ukr.net Юрій Середа sereda671@gmail.com <p>Завдання підвищення рівня захисту технічних засобів логістичного забезпечення в сучасних умовах стає все більш актуальним. Це пов’язано з тим, що в останні роки, на основі зростання темпів науково-технічного прогресу, рівня економічної бази багатьох країн, упровадження нових технологій розширились межі розробки, виготовлення і застосування нових видів сучасної зброї. Насамперед, це зброя, що заснована на використанні альтернативних джерел енергії й на нетрадиційних фізичних принципах, до яких належить зброя електромагнітного імпульсу. Тому значно збільшується імовірність застосування противником саме цього виду зброї, через те, що об’єкти й технічні засоби логістичного забезпечення є першочерговими цілями для ураження з боку противника. З метою розв'язання цих проблем пропонується порівняти енергетичні характеристики сучасних видів зброї електромагнітного імпульсу та відповідні показники електромагнітної стійкості зразків технічних засобів логістичного забезпечення Збройних Сил України з метою визначення фізичних механізмів впливу потужного електромагнітного впливу ультракороткої тривалості на елементну базу радіоелектронної апаратури. Порівнявши приведені дані першого та другого показників, можна<br>зробити висновок, що критерії стійкості агрегатів електрообладнання та радіоелектронної апаратури, що входять до складу технічних засобів логістики Збройних Сил України, значно поступаються енергетичним показникам сучасної електромагнітної зброї. Крім того, ми бачимо тенденцію до збільшення долі електричної й радіоелектронної апаратури в наявних і перспективних технічних засобах логістичного забезпечення, що також поглиблює цю невідповідність. Взаємодія електромагнітного впливу з мікроструктурами радіоелектронної апаратури має складний характер, пов’язаний з різноманіттям фізичних процесів, що лежать в його основі. Високий ступінь інтеграції сприяє зниженню захищеності радіоелектронної апаратури. Механізми взаємодії електромагнітного впливу і надвисокочастотного імпульсу з радіоелектронної апаратури мають ряд суттєвих відмінностей. З точки зору структури полів, зазначені відмінності, передусім, обумовлені спектральними характеристиками. Дослідження елементної бази щодо дії на неї зовнішнього потужного електромагнітного впливу показали, що найбільш чутливими до таких впливів є напівпровідникові прилади (діоди, транзистори, інтегральні мікросхеми, ін.), світлочутливі прилади та елементи, термоелементи. Надалі стає завдання визначення недоліків наявного захисту радіоелектронної апаратури технічних засобів логістики з метою підвищення його ефективності.</p> 2021-09-12T00:00:00+00:00 Авторське право (c) 2021 Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: військові та технічні науки https://periodica.nadpsu.edu.ua/index.php/military_tech/article/view/815 АНАЛІЗ НЕГАТИВНИХ ЧИННИКІВ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ПОКАЗНИКИ ЖИВУЧОСТІ СИСТЕМИ ЛОГІСТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УМОВАХ ВЕДЕННЯ БОЙОВИХ ДІЙ, ТА ВИЗНАЧЕННЯ ШЛЯХІВ ЇХ НЕЙТРАЛІЗАЦІЇ 2021-09-14T18:29:49+00:00 Вадим Сівак vadimsivak@gmail.com Олександр Мацько macko2006@ukr.net Дмитро Марченко gursmz2017@gmail.com <p>Завдання підвищення рівня живучості системи логістичного забезпечення в умовах ведення бойових дій в сучасних умовах стає все більш актуальним. Це пов’язано з тим, що успіх бойових дій досягається головним чином шляхом ураження військових об’єктів, до яких належать: особовий склад, пункти управління, бойова і транспортна техніка, запаси матеріальних засобів та інші об’єкти логістики. Крім того, наявністю у складі ЗС України досить великої кількості об’єктів логістичного забезпечення, рівень живучості яких не відповідає рівню розвитку і можливостям сучасних засобів ураження противника. З метою розв'язання цих проблем визначені чинники, які суттєво впливають на рівень живучості та ефективне функціонування системи логістичного забезпечення. Проведений аналіз чинників, що пов’язані з вірогідністю ураження об’єктів логістики та чинників, що безпосередньо впливають на рівень живучості логістичного об'єкта. Проаналізовано математичні складові цих чинників для того, щоб визначити шляхи їх нейтралізації та послаблення негативного впливу. Визначено, що суттєвий вплив на нейтралізацію приведених чинників та підвищення живучості об’єктів логістики мають заходи зі створення хибних об’єктів. Обґрунтовано суб’єктивні показники, які необхідно змінювати для підвищення рівня живучості. Пропонується підвищити живучість шляхом розосередження та взаємо віддаленням об’єктів логістичного забезпечення, що виключає можливість поразки одним боєприпасом більше одного об’єкту чи його елементу. Приведено необхідні математичні рівняння. Визначена невідповідність між рівнем розвитку сучасних засобів ураження і рівнем живучості об’єктів логістичного забезпечення. Водночас на практиці створюється тенденція щодо підвищення ролі важливості об’єктів логістики в забезпеченні загальної динаміки функціонування військ (сил), які є першочерговими цілями для вогневого ураження ракетами та артилерією противника та його диверсійно розвідувальними групами.Ці недоліки свідчать про т е, що в раніше виконаних дослідженнях вплив живучості об’єктів логістики на ефективність логістичного забезпечення не достатньо розглядався в теорії. Тому далі у дослідженнях необхідно проаналізувати наявні наукові підходи щодо оцінювання живучості системи логістичного забезпечення в умовах ведення бойових дій з метою визначення шляхів їх удосконалення.</p> 2021-09-12T00:00:00+00:00 Авторське право (c) 2021 Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: військові та технічні науки https://periodica.nadpsu.edu.ua/index.php/military_tech/article/view/816 ВИХІДНІ ВІДОМОСТІ 2021-09-14T18:29:48+00:00 Редакція журналу nauka.nadpsu@gmail.com <p>Вихідні відомості</p> 2021-09-12T00:00:00+00:00 Авторське право (c) 2021 Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: військові та технічні науки